Våra tillstånd

Kämpe AB har tillstånd att bedriva våra två versamheter, dels för vårt LSS boende och dels för konsulentstött familjehem.

Tillstånd för att bedriva LSS-boende 9.8 LSS

Tillstånd av inspektionen för vård och omsorg krävs alltid för att få bedriva ett LSS boende 9.8 LSS. Här kan ni läsa mer kring vårt tillstånd vi fick av inspektionen den 18 Augusti 2016.

Visa tillstånd

Tillstånd för att bedriva konsulentstött familjehem

Tillstånd av inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva konsulentstött familjehem. Här kan ni läsa mer kring vårt tillstånd vi fick av inspektionen den 5 mars 2018.

Visa tillstånd

Information kring Inspektion för vård och omsorg

Här kan ni få massa bra information kring inspektionen för vård och omsorg.