Tillbaka

Ansökan Ungdomsboende

Beslut om LSS-boende 9.8 § LSS

Beslut om boende på Kämpe ungdosmboende tas utifrån att du som elev eller via hjälp av vårdnadshavare eller närstående ansöker om insatsen 9.8 § LSS. För att få rätt till insatsen skall du tillhöra personkrets 1 enligt 1 § LSS, vilket innebär diagnos inom Autism, Asperger syndrom eller autismliknande tillstånd- samt att du utan denna insats ej får dina behov tillgodosedda. En LSS – handläggare på Socialförvaltningen i din hemkommun kommer efter ansökan av insats att utreda om du har rätt till insatsen 9.8 § LSS.

Vill du veta mer innan du ansöker?

Vill du besöka verksamheten eller få ytterligare information om verksamheten samt hur ansökan till Kämpe ungdomsboende går till ta kontakt med vår Enhetschef Richard Landt eller använda formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan.

Intresseanmälan Ungdomsboende

Vi återkopplar via mejl så fort vi har möjlighet.